Featured Video Play Icon

RESEARCH

RESEARCH ON PHILOSOPHY ,  DANCE  & THERAPY

current research master in philosophy and dance ( 2021 ) 

on experience, body, space, time, knowledge, structure, improvsiation, imagination, empathy, kinesthesia, perception, neurology, technique, rythm, consciousness, delivery, will, consciousness, body knwowlegde, authenticity, complexity, mistakes, dyanmics, fuss, styles and non styles,

energetic realism and lived abstraction, tools towards a transcultural body experience 

master in philosphy  ( since 1993) research in traditional easter theatre and dance,  research into Japanese butohdance , research in western contemporary and traditional dance ( since 1996 )        research into dance therapy ( since 2005)                                                 current research master in philosophy and dance ( 2021 ) 

( to be translated ) 

Vanuit mijn studie in de filosofie probeer ik mijn ervaringsgericht lichaamswerk een kentheoretische plaats te geven .

Zowel in mijn artistieke creaties, wijsgerig-antropologisch onderzoek als therapeutische praktijk probeer ik een  hedendaags lichaam te ontwikkelen en te duiden,  dat mij  toegang geeft tot ‘verbond’  dat de cultuurspecificiteit mogelijks achter zich laat.

In dit  theoretisch en artistiek onderzoek hanteer en onderzoek  ik twee belangrijke begrippen ‘doorleefde abstractie’  en ‘ energetisch realisme’  om tot de idee van een transculturele lichaamservaring te komen . 

Doorleefde abstractie gaat hand in hand met energetisch realisme en duiden op eenzelfde ervaringsgerichte benadering waarbij het lichaam een kennisinstrument is , waarbij het lichaam een eigen wijsheid heeft die ons denken leidt, uitbreidt, verdiept .

Deze beide concepten ontwikkel ik vanuit mijn jarenlange praktijk en onderzoek naar de kracht van zintuiglijkheid en bedt ze in een westers wijsgerig kader  zowel analytisch als continentaal zowel van uit de fenomenologie, psychologie als wetenschapsfilosofie , maar vind noodzakelijkerwijze  aansluiting bij oosterse denkwijzen en lichaamsbenaderingen. 

Om zichzelf te kunnen abstraheren is, zoals blijkt uit voornoemde performances, paradoxalerwijze het gevoel van het/de ‘Ander’ nodig, waarmee men zich empathisch verhoudt, waaraan men zich overgeeft of waartegenover men zich nietig voelt. Als men enkel humaan is, wordt alles ‘te’ menselijk (‘Menschlich, all zu menschlich’). Voor zulk een zelf-abstrahering moet men overigens scherp onderscheid maken tussen sensibiliteit en emotie : de geladenheid-in-abstractie (of omgekeerd) is niet te herleiden tot emotionaliteit, maar gaat terug op een gelaagde, uiterst verfijnde gevoeligheid.

Via de mogelijke abstractie inherent aan deze ver doorgedreven zintuiglijkheid, geven we niet zozeer ‘god’, maar wel een notie van religiositeit terug aan performing arts. Een notie van empathie en verbond die voor mij van groter belang is in de samenleving dan de noodzaak van provocatie. Kunnen we in onze maatschappij de grilligheid van het bestaan, de complexiteit van het lichaam op een niet-narratieve en louter zintuiglijke wijze ervaren of op beschouwende wijze toelaten of stapsgewijs toegang laten vinden ?

Het is mijn overtuiging dat we op zijn minst binnen ons hedendaags performing-arts-landschap dit ervaringsgerichte lichaam nodig hebben, binnen in de kunst … en daarmee ook binnen in onze maatschappij.

Hierin ligt een sociopolitiek engagement : de aard van het esthetische beginsel van een ver doorgedreven zintuiglijkheid als grensoverschrijdend begrip/proces. Het is deze ver doorgedreven zintuiglijkheid die mij leidt tot de notie van ‘abstract me !’. Het kan niet anders dan over ethieken engagement gaan. In de creatie van een soort lichaam ligt eveneens een welbepaald statement .

Maar daarnaast wil ik dat beginsel ook als cultureel bindmiddel onderzoeken en de klassieke culturele antropologie, die vooral het verschil / het specifieke benadrukt, achterwege laten.

Kunnen we een doorgedreven zintuiglijkheid als transcultureel principe aanreiken, waarbij hedendaagse en traditionele, gelovige en niet-gelovige culturen, elkaar in een humane, maar ook mens-overschrijdende beleving van het lichaam kunnen vinden ?

Kan grensoverschrijdend transcultureel performen bestaan ? Kans een transcultureel lichaam bestaan ?  Kan de pure overlevering aan zintuiglijkheid culturele verschillen opheffen ? Kunnen we voorbijgaan aan een te specifiek gecodeerde culturele antropologie ? Kunnen we de stijlen achter ons laten ? Kan de beleving van ons lichaam zo complex worden aanvaard dat ze culturele verschillen en barrières kan opheffen ? 

lectures 

2019 :

-https://www.flagey.be/nl/activity/5508-lichaam-en-identiteit-debat-in-het-nederlands-met-naema-tahir-pe-vermeersch-en-chia-longman