ENCOUNTERS at the MAS

ENCOUNTERS a danced expo in MAS with KMSKA (2017)

18/5/2017 ➔ 20/8/2017
ENCOUNTERS – A danced expo
Radical HeArts / KMSKA in MAS

 

photos  Luc De Preitere  /  Yourt

MORE VIDEOS            PRESS          PARTICIPATING ARTISTS & MORE

Ontmoetingen / Encounters is een transculturele en transmediale tentoonstelling/gebeuren/performance waarin de kunstwerken in clusters of golven worden samengebracht : soms op grond van hun energetisch-esthetische overeenkomst of gelijkenis, soms op grond van een spanning tussen werken van uiteenlopende herkomst.

Deze manifestatie is laagdrempelig in die zin dat géén culturele voorkennis wordt vereist en dat er geen woordelijk discours moet ‘begrepen’ worden. De bemiddeling tussen tentoongestelde werken en toeschouwer is ervaringsgericht en gebeurt via het lichaam van de performers en doorheen de eigen intuïtie van het publiek. Het langdurige theoretische onderzoek dat aan de expo voorafging vindt zijn neerslag in een boek A glimpse of the concealed. Body – intuition – art (BAI Publishers) dat verscheen naar aanleiding van het gebeuren.

  • Click here for more information about the choreographic circuit.
  • Donderdag en vrijdag van 1.30 pm to 4.30 pm
  • Saturday and Sunday from 2.30 pm to 15.30 pm
  • Every last Wednesday of the month from 3.30 pm to 6.30 pm