ENCOUNTERS at the MAS

ENCOUNTERS een gedanste expo in MAS met KMSKA (2017)

18/5/2017 ➔ 20/8/2017
ONTMOETINGEN – Een gedanste expo
Samenwerking tussen Radical HeArts / KMSKA en MAS

 

fotos  Luc De Preitere  /  Yourt

MEER VIDEOS           PERS         DEELNEMENDE ARTIESTEN & MEER

Ontmoetingen / Encounters is een transculturele en transmediale tentoonstelling/gebeuren/performance waarin de kunstwerken in clusters of golven worden samengebracht : soms op grond van hun energetisch-esthetische overeenkomst of gelijkenis, soms op grond van een spanning tussen werken van uiteenlopende herkomst.

Deze manifestatie is laagdrempelig in die zin dat géén culturele voorkennis wordt vereist en dat er geen woordelijk discours moet ‘begrepen’ worden. De bemiddeling tussen tentoongestelde werken en toeschouwer is ervaringsgericht en gebeurt via het lichaam van de performers en doorheen de eigen intuïtie van het publiek. Het langdurige theoretische onderzoek dat aan de expo voorafging vindt zijn neerslag in een boek A glimpse of the concealed. Body – intuition – art (BAI Publishers) dat verscheen naar aanleiding van het gebeuren.

  • Klik hier voor meer info  over het choreografisch circuit.
  • Donderdag en vrijdag van 13u30 tot 16u30
  • Zaterdag en zondag van 14u30 tot 17u30
  • Elk laatste woensdag van de maand van 15u30 tot 18u30