ENCOUNTERS at the MAS

ONTMOETINGEN / ENCOUNTERS (2017)

 

18/5/2017 ➔ 20/8/2017
ONTMOETINGEN – Een gedanste expo
Samenwerking tussen Radical HeArts / KMSKA en MAS

  • Donderdag en vrijdag van 13u30 tot 16u30
  • Zaterdag en zondag van 14u30 tot 17u30
  • Elk laatste woensdag van de maand van 15u30 tot 18u30

fotos  Luc De Preitere  /  Yourt

Ontmoetingen / Encounters is een transculturele en trans mediale tentoonstelling/gebeuren/performance waarin de kunstwerken in clusters of golven worden samengebracht : soms op grond van hun energetisch-esthetische overeenkomst of gelijkenis, soms op grond van een spanning tussen werken van uiteenlopende herkomst.

Deze manifestatie is laagdrempelig in die zin dat géén culturele voorkennis wordt vereist en dat er geen woordelijk discours moet ‘begrepen’ worden. De bemiddeling tussen tentoongestelde werken en toeschouwer is ervaringsgericht en gebeurt via het lichaam van de performers en doorheen de eigen intuïtie van het publiek. Het langdurige theoretische onderzoek dat aan de expo voorafging vindt zijn neerslag in een boek dat verschijnt naar aanleiding van het gebeuren.

  • Klik hier voor meer info  over het choreografisch circuit.