ENCOUNTERS at the MAS

ENCOUNTERS een gedanste expo in MAS met KMSKA (2017)

DRIE MAANDEN LANG DANSTEN 11 DANSERS VAN RADICAL HEARTS CIE 4 DAGEN PER WEEK 3 UUR PER DAG NON STOP
IN DE TENTOONSTELLING GEMAAKT DOOR PAUL VANDENBROECK VOOR KMSKA EN MAS .
ZIJ WAREN ALS GEVOELSGIDSEN DIE DE SENSIBILITEIT EN ENERGIE DIE SPRAK UIT WERKEN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN EN TIJDEN BELICHAAMDEN EN OP EEN NIET TALIGE MANIER , MAAR VIA LICHAAMSKWALITEIT EN BELEVING TOT BIJ HET PUBLIEK BRACHTEN . ZIJ VERBONDEN VERSCHILLENDE KUNSTWERKEN IN CLUSTERS SAMENGEBRACHT EN NODIGDEN UIT TOT EEN LICHAMELIJKE ERVARINGSGERICHTE BELEVING

 

18/5/2017 ➔ 20/8/2017
ONTMOETINGEN – ENCOUNTERS 

 

 

fotos  Luc De Preitere  /  Yourt

MEER VIDEOS           PERS         DEELNEMENDE ARTIESTEN & MEER

Ontmoetingen / Encounters is een transculturele en transmediale tentoonstelling/gebeuren/performance waarin de kunstwerken in clusters of golven worden samengebracht : soms op grond van hun energetisch-esthetische overeenkomst of gelijkenis, soms op grond van een spanning tussen werken van uiteenlopende herkomst.

Deze manifestatie is laagdrempelig in die zin dat géén culturele voorkennis wordt vereist en dat er geen woordelijk discours moet ‘begrepen’ worden. De bemiddeling tussen tentoongestelde werken en toeschouwer is ervaringsgericht en gebeurt via het lichaam van de performers en doorheen de eigen intuïtie van het publiek. Het langdurige theoretische onderzoek dat aan de expo voorafging vindt zijn neerslag in een boek A glimpse of the concealed. Body – intuition – art (BAI Publishers) dat verscheen naar aanleiding van het gebeuren.

  • Klik hier voor meer info  over het choreografisch circuit.
  • Donderdag en vrijdag van 13u30 tot 16u30
  • Zaterdag en zondag van 14u30 tot 17u30
  • Elk laatste woensdag van de maand van 15u30 tot 18u30