RADICAL HEARTS COLLECTIVE

Met Radical HeArts zetten we al jaren in op het ervaringsgerichte lichaam. De ‘doorleefde lijf’ zetten we in als communicatiemiddel: voor mens, natuur, dier, kunst en samenleving. Doorheen diepe zintuigelijke waarneming en sensibiliteit kunnen we, wars van culturele verschillen, elkaar beter begrijpen en verbinding maken. Doorheen het gevoelige lichaam kunnen we echt transcultureel zijn.
 
We maken internationale voorstellingen en tentoonstellingen, voor de klassieke scène, musea, historische en natuurlijke sites. We werken evenzeer lokaal vanuit onze werkplaats Salon Radical. We koesteren erfgoed en traditie maar ook het radicale experiment. We koesteren het lichaam als ruwe diamant en bieden tools om een fragiel en zintuigelijk lichaam te trainen, zowel voor de professionele als niet-professionele danser. Voor jong en zeker voor oud.
 
Omdat we dans als communicatie zien, zijn improvisatie en direct intuïtief handelen van groot belang. Het lichaam als gevoelsgids biedt nieuwe dans, verbindt ons met andere kunstvormen en is evengoed een tool in het dagelijkse leven. Kennis en vertrouwen in ieders lichaam bevordert empathie. Een respectvolle connectie met het lichaam ontneemt angst en onzekerheid en verlegt grenzen.