WERKWIJZE

Onze werkwijze vertrekt evenzeer van het bronmateriaal dat ook aan de basis ligt van onze artistieke creaties.  Men kan de benadering zowel cognitief als ervaringsgericht noemen .  Vanuit mijn studie in de filosofie kon ik zingeving geven aan dans geven, door te weten hoe belangrijk de wisselwerking tussen denken, ervaring én beweging is. Door te erkennen hoe mentale tijd en fysieke tijd fundamenteel ander zijn . Door te onderzoeken hoe het lichaam ook , doorheen lange ervaringen en overgave aan gevoeligheid drager én gever van kennis wordt . Door te weten ook dat we ons denken nodig hebben willen we gedurende lange tijd een diepe lichamelijkheid nodig hebben. Door de belangrijke studie van ‘ de andere ook, het kijken en sturen van de ademhaling, de observatie van de energie doorheen het lichaam. Alles wezenlijk op empathie gebaseerd die zowel de comfortzone opzoekt als grensverleggend kan zijn . De paradox behoort tot het leven en is een basismotor. 

Er kan enkel in een lange opeenvolgende sessie danstherapeutisch coaching werk worden aangegaan.  We weten ten zeerste dat de ervaring van het lichaam , zowel positief, als negatief, grensverleggend als omarmend op duur is gebaseerd.

In de intense sessies  wordt sensibiliteits werk, verruiming van de waarneming ( angsten, fobie n ) afgewisseld met lichaamswerk, eenvoudige opwarming, ademhalingstechnieken, gesprek, improvisatie en opgelegde repetitieve bewegingslijnen.  Het parcours wordt uitgetekend op én met de persoon en is uniek.

 

Er wordt zowel binnen ( in een mooie grote studio te Kortrijk  ) als buiten ( gewerkt ) in publieke ruimte of privé tuin . Er kan ook in de eigen ruimte worden gewerkt. 

Er wordt steeds gezocht naar de natuurlijkheid van het lichaam , een verruiming van de waarneming in tijd en ruimte, het binnenbrengen van cognitieve processen, de waarneming van het dagdagelijkse en het verrijken van de eigen persoonlijke ruimte én lichaamservaring