WERKWIJZE

master in de filosofie , danseres, choreografe 

specialisatie in studie van traditionele dansvormen  en japanse butoh dans 

lichaamswerker ( bodyweather , yoga, zintuigelijke waarnemingstraining  )

als woorden niet mogelijk zijn, dan is er de kracht van het lichaam, 

we gaan op zoek naar  ‘ verhaal’ dat in het lichaam ingebed ligt.

Dans is een onuitputtelijke bron  waarin de persoon, het lichaamsbewustzijn , de ademhaling, de inspiratie, sensibiliteit , emotiie,  de denkkracht, fantasie , wil  en  in voortdurende beweging ‘kunnen’ zijn . Deze danstherpaeutische benadering is zowel cogniief als ervaringsgericht. Vanuit mijn studie in de filosofie kon ik zingeving geven aan dans geven, door te weten hoe belangrijk de wisselwerking tussen denken, ervaring én beweging  is.

Wanneer men met dans aan iets raakt wat niet makkelijk gezegd kan worden , maar toch zingevend is , dan is dans , zij het nu technisch  uitgeoefend of totaal natuurlijk, helend , genezend, therapeutisch. 

Ik help de persoon vertrouwen te hebben in het lichaam, in de beweging en idans.

Daarbij leid  ik de ademhaling , trigger   de zintuiglijkheid en de waarneming, het  lichaam en ruimtelijk bewustzijn  en geef concrete inputs  voor de fantasie. Er wordt zowel gedanst via concrete opdrachten als  via  concrete opdrachten of the Er is natuurlijkerwijze helemaal geen noodzaak aan enige danstechnische voorkennis of ervaring ( al is deze natuurlijk niet uitgesloten )

Het gaat erom de zingeving van het lichaam, beweging en van de perceptie van het ik in verhouding tot de andere en de  wereld te ontdekken.  Deze zingeving kan uiteraard ook talig worden en leiden tot een gesprek of de dans kan al dan niet vanuit een gesprek vertrekken . In elk geval vertrekken we van de idee dat in het lichaam een wijsheid en een ervaring schuilt die niet altijd talig kan worden uitgedrukt. 

De paradox behoort tot het leven en we nodigen in dansante  behandeling uit tot het bewust en taboeloos kunnen uiten van deze paradox, op integere en sensible wijze, gedragen door empathie.