PORTRAIT OF A CARPET (vier vrouwen vier tapijten) video installatie

Video , creatie 2013

VIDEO

De laatste jaren onderzocht Pé Vermeersch, samen met Paul Vandenbroeck en een groep dansers een link tussen berbertapijten en lichaam en dans en weefkunst. Het onderzoek resulteerde in een aantal performances in Lokaal O1 en Radical HeArts Studio en een video werk bestaande enerzijds uit de formeless form’ – organische compositie voor groep, en ‘ vier potrtetten van tapijten , waarin we telkens één vrouw in relatie tot één tapijt zien. Met dit werk wordt het ervaringsgeladen lichaam als mediator voor abstrakte kunst voorgesteld.

Video’s to be seen in Roger Raveel Museum (Machelen near Ghent) 16 june – 13 october  2013