ENCOUNTERS at the MAS

TEKSTEN

INTIMITEIT ZONDER WOORDEN

Door Wendy Wauters en Paul Vandenbroeck


Ontmoetingen / Encounters is een transculturele en trans mediale tentoonstelling/gebeuren/performance waarin de kunstwerken in clusters of golven worden samengebracht : soms op grond van hun energetisch-esthetische overeenkomst of gelijkenis, soms op grond van een spanning tussen werken van uiteenlopende herkomst.

Deze manifestatie is laagdrempelig in die zin dat géén culturele voorkennis wordt vereist en dat er geen woordelijk discours moet ‘begrepen’ worden. De bemiddeling tussen tentoongestelde werken en toeschouwer is ervaringsgericht en gebeurt via het lichaam van de performers en doorheen de eigen intuïtie van het publiek. Het langdurige theoretische onderzoek dat aan de expo voorafging vindt zijn neerslag in een boek dat verschijnt naar aanleiding van het gebeuren.  

 

zie Engelse versie voor meer inhoudelijke duiding rond het opzet van  het choreografische parcours , en de interactie met het beeldend werk. 

 

Dans : Vermeersch / Radical HeArts, with Naoka Uemura (JA), Angela Babuin (IT), Ilya Krouglikov (CA/RU), Ana Llanes Lawson (US), Mireilla Martinez (MX), Federico Ordoñez (ES/BE), Rebecca Rosseel (BE), Hanne Schillemans (BE), Mira Walschot (BE). 

Kostumes  : Anita Evenepoel and Vermeersch  

Soundscape : Peter Clasen  

Klik hier voor meer info  over het choreografisch circuit.