LINE DRAWINGS

 

Mijn eerste tekeningen ontstonden vanuit mijn onderzoek naar lichaam en ruimte. De tekeningen bestaan uit simpele heldere lijnen en worden op het papier gebracht in één energetische, ademende beweging.  Vaak vinden de onbedachte lijnen een gesloten contour in een antropomorfe vorm.  Rond deze lichtjes drijvende ‘wezenheden’ wordt vaak de potentie van meer beweging in de ruimte ‘getipt’. De lijnen zijn krachtig en fragiel, en scheppen zowel een ‘binnen’-als een ‘buiten’-gevoel. Het werk is figuratief en zoals mijn danswerk ook energetisch – realistisch. Het verlangen ‘op te lossen’ ademt er steeds doorheen. Af en toe, eveneens zoals in mijn performances, gebeurt het dat de lijnen expliciet erotisch worden.

 ‘Mijn oog wordt mijn oor, mijn oor mijn neus, mijn neus, mijn mond. Mijn geest integreert zich  en mijn lichaam lost zich op. Beenderen en vlees smelten. Oost en West, word ik weggeblazen. Berijdt de wind mij, of ik de wind ?’ (Lieh Tzu ) 

‘Bij de uitwerking van ‘Blondes …’ werd een lange reeks van lijntekeningen gemaakt. Vaak roepen ze de  figuur van een danseres, of van een schepsel van een onbekende orde op.  Danser en wezens – het verschil is niet altijd duidelijk – zijn in beweging. Hun lichaam kan verschillende vormen aannemen: het breidt uit,  condenseert, verandert voortdurend.  Hun veelsoortig karakter is niet een spel van louter vormen. De figuren  zijn het  grafische sediment van de psychocorporele energie.  Energie van een kortstondige fractie van de dans en van zijn ervaring. Het dansende bestaan krijgt vorm : niet door een buitenstaander die de danser opmerkt, maar door het dansende lichaam, begiftigd met tekentalent. De tekeningen proberen een existentiële energie te grijpen, even vluchtig als intens : hun schoonheid ligt in dit bijna onmogelijk grijpen van het ongrijpbare’.

(Paul Vandenbroeck)