body intuition art

welkom ! op deze site kunt u kennis maken met het werk van Pé Vermeersch en Radical HeArts perfroming Art cie.  Ons werk is multimediaal en transcultureel.

Een weefsel van traditionele motieven, experientiële danstechnieken, die zowel tot radicale hedendaagse danscreaties leiden als therapeutische diepgang hebben.    Het intuïtieve lichaam wordt als communicatieve en betekenisvolle  drager ingezet zowel in verhouding tot muziek, beeldende kunst, natuur en de mens.